Chris Stapleton
October 28, 2022
Houston
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion
Tickets